Tuffe Viktor "Viktor"

Namn:           Tuffe Viktor
Regnr:           04-93-2477
Stamboksnr:
Stofamilj:      (1)
Född - Död:  1993-
Färg, tecken: Br
Mkh:            
Kön:              Valack
Ras:               SWB
Uppf.:           Lars Holmén
Ägare:           Hakon Långström
I stallet:         1997h