Timotej

Namn:           Timotej
Regnr:           Rem.
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  1958–
Färg, tecken: fx, strbls, vtfrff, vtvbf
Mkh:            
Kön:              Valack
Ras:               SWB
Uppf.:           Arne Tidala, Skillinge
Ägare:           Svenska Armén?
I stallet:         på 1960–talet 

sussisus noterar:
2015–03–22: Hittar bara ett enda hingstföl Helmuth 350–Sapeur 229, står dock ingenting om att han ägs av armén.
Men om det är rätt så tillhör Timotej samma stofamilj som Galanta och Matteus.
2015–03–24: Karin Boethius tror att det är rätt mamma.
Timotej köptes av Sven-Olof ”Nenne” Olsson.