Tempo

Namn:           Tempo
Regnr:           (33-79-1782)
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:  (1979-2009)
Färg, tecken: Brskm (gbr, gmgbls, vtstrbbff)
Mkh:            
Kön:              Valack
Ras:               (Connemara)
Uppf.:           (Birgit Magnusson, Uddevalla)
Ägare:          
I stallet:         1990h-1991v