Belova

Namn:           Belova
Regnr:          
Stamboksnr:  17531
Stofamilj:      (3)
Född - Död:  1978–1998 juni
Färg, tecken: Fx, bls, vthfr, vtbff
Mkh:             168 cm
Kön:              Sto
Ras:               SWB
Uppf.:           Peter Styffe, Skärplinge
Ägare:           Ann–Christine Alvarsson
                                            I stallet:         1984v–1986v

sussisus noterar:
Belova är ELIT–premierad, det högsta ett sto kan bli.
Uppfödaren Peter Styffe hade häst i Skånstas privatstall på 70-talet (Pomerans).

Föllista:
1989 h br e Irco Marco 662 – Marco Bello 
1991 h br e Little Boy 756 – Little Fellow
1992 s br e I Love You – I'm Beloved 22942 (7 föl)
1993 h br e Roderik 856 – Robello 
1994 s br e Little Boy 756 – Little Belle (3 föl)
1995 h br sth e Roderik 856 – Ricochet 
1997 s br e Little Boy 756 – Little Nova (1 föl)
1998 s fx e Come Back II – Fly High