Sovereign

Namn:           Sovereign
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  1965–
Färg, tecken: Fx, bls, 4 vtff
Mkh:             135 cm
Kön:              Valack
Ras:              
Uppf.:           England
Ägare:           Margareta Hedlund
I stallet:         I stallet någon gång 1969-1979