• Flye-Giselle

  Flye (Flying Star xx) 1980 stam ja bild ja
  Folke (Wolkenträumer) 2010 stam nej bild ja
  Francis 1980 stam nej bild ja
  Frans (Frans af Lundekær) 2010 stam ja bild ja
  Frasse (Fruehstern) 1990 stam ja bild ja
  Frasse (French Kiss) 2010 stam ja bild nej
  Freddan (Flammabyggets Fred Astaire) 1990 stam ja bild ja
  Fredag 1960 stam ja bild ja
  Freddy (Freddy II) 2010 stam nej bild ja
  Freud 1990 stam ja bild ja
  Fridde (Fridolin S) 1980 stam ja bild ja
  Frippe 1991 stam nej bild nej
  Frodo 2000 stam nej bild ja
  Frost (Frost av Säfstaholm) 1960 stam ja bild ja
  Fru X 2000 stam nej bild ja
  Furidito 1980 stam ja bild nej
  Galanta 1980 stam ja bild ja
  Gallon (Gullene) 2000 stam nej bild ja
  Georgia (Granitza) 1980 stam ja bild ja
  Gilbert (Uddens Gilbert) 1980 stam ja bild ja
  Gilja 1980 stam ja bild ja
  Gipsy 1980 stam ja bild ja
  Giselle (Asso Giselle) 1980 stam ja bild ja

 • Glitter-Gurko

  Glitter (Gletta) 2010 stam nej bild ja
  Gnejs (Taffsnäs Gnejs) 1980 stam ja bild nej
  Goosis (Broängens S:t Georges) 2000 stam ja bild ja
  Gorm 1980 stam ja bild ja
  Gotte (Taffsnäs Gotte) 1990 stam ja bild ja
  Gotte (Gribsvads Hidalgo M) 2020 stam ja bild nej
  Grabben 1970 stam ja bild ja
  Gracia 1980 stam ja bild nej
  Grandy (Grandy F) 1990 stam ja bild ja
  Grandör 2000 stam ja bild ja
  Granit 1980 stam ja bild ja
  Gregory 1980 stam nej bild ja
  Grenadjär 1980 stam ja bild ja
  Greta (Grey) 2000 stam nej bild ja
  Greysan (Rolökke Grey Dust) 1970 stam ja bild ja
  Grille (Taffsnäs Grille) 1990 stam ja bild nej
  Gry 1960 stam ja bild ja
  Grynet 1960 stam ja bild ja
  Grynet (High Light) 2000 stam ja bild nej
  Grålle 1980 stam ja bild ja
  Gun (Cunigunda) 2010 stam ja bild ja
  Gurkan (Gisela) 1990 stam ja bild ja
  Gurko/Gurkan (El Gurco) 1980 stam nej bild ja

 • Gurra-Himalaya

  Gurra (Rans Grand Danois) 2010 stam ja bild ja
  Gypsy (Munsboro Gypsy Smoke) 2010 stam nej bild ja
  Hacke 1980 stam nej bild nej
  Hajk (Hawick) 2000 stam nej bild ja
  Hamlet 1980 stam ja bild ja
  Hampus (Max) 1990 stam nej bild ja
  Hannibal (åsna) 1960 stam nej bild ja
  Hannibal 1990 stam nej bild ja
  Harmoni 1980 stam ja bild ja
  Harry (Double Acepot xx) 1980 stam ja bild ja
  Hazard 1970 stam ja bild ja
  Hedera 1980 stam ja bild ja
  Helicome 2000 stam ja bild ja
  Henry (Shalom Villa) 1990 stam ja bild ja
  Henry Pleasant (Henry Pleasant xx) 1970 stam ja bild nej
  Herbert 1980 stam ja bild ja
  Herkules 2010 stam nej bild ja
  Herman 2000 stam nej bild ja
  Herr Hildeberg 1960 stam ja bild ja
  Hiawatha 1990 stam nej bild ja
  Hilda (Rosshill Queen) 2010 stam ja bild ja
  Hilda (High Performance) 2010 stam ja bild ja
  Himalaya (Skikkilds Himalya) 2010 stam ja bild ja