Shag-Loran "Shaggy"

Namn:           Shag–Loran
Regnr:           04-01-4030   0104698
Stamboksnr: 
Stofamilj:      Wernande, Hannover Stamm 708
Född - Död:  2001 26 maj-2011 sommaren
Färg, tecken: Br, bls, 4 vtff
Mkh:             175 cm
Kön:              Valack
Ras:               Hannoveranare
Uppf.:           Peter Kristensen, Danmark
Ägare:           SR
I stallet:         2007–2011 sommar 

sussisus noterar:
Har åtminstone två syskon i Sverige: Shagan (valack f.1988) och Shag-Dorin (sto f.1999).
Avlivad p.g.a. ryggproblem.