Jaffa

Namn:          Jaffa
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:    
Född - Död:
Färg, tecken:
Mkh:            
Kön:            
Ras:               Gotlandsruss
Uppf.:          
Ägare:          
I stallet:        I privatstallet på 1970–talet