Carito

Namn:           Carito
Regnr:          
Stamboksnr:
Stofamilj:      (15)
Född - Död:  1975–
Färg, tecken: Fx, bls, vtbff
Mkh:            
Kön:              Valack
Ras:               SWB
Uppf.:           Bengt Malmqvist
Ägare:           Jenny Fant
I stallet:         1990h–1992h