Midara

Namn:           Midara
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:      Blanka SPR 209/33
Född - Död:  1967–
Färg, tecken: Skm
Mkh:             132 cm
Kön:              Sto
Ras:               Connemara–Gotlandsruss
Uppf.:          
Ägare:           Margareta Hedlund
I stallet:         1970–talet–1980 vårvintern 

Föllista:
1973 h mbr e L’chaim – Mi’chaim