May Be "Maroia"

Namn:           May Be
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:      Magnete
Född - Död:  1967 1 juni–
Färg, tecken: Skm
Mkh:            
Kön:              Sto
Ras:               SWB
Uppf.:           Jarl Kulle
Ägare:           fam. Boëthius (?-1969), Margareta & Gunnar Hedlund (1969–?)
I stallet:         slutet av 1960–talet och på 1970–talet

Föllista:
197? v br e Royal Emperor x – Makramé
1975 s skm född fx e L'Chaim – Charmanta