Barock

Namn:           Barock
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:     
Född - Död:  1968-1983sommaren
Färg, tecken: Fx, bls, vthfr, vtbff
Mkh:            
Kön:              Valack
Ras:               SWB
Uppf.:           Tunarp
Ägare:           Tunarp
I stallet:         någon gång mellan 1975-1983 precis innan sommaruppehållet 

sussisus noterar:
Avlivad p.g.a. hosta.
Mormor Daphne blev 32 år.