Cherie

Namn:           Cherie
Regnr:          
Stamboksnr:  18366
Stofamilj:      (44)
Född - Död:  1976–
Färg, tecken: Fx, bls, vtvfr, vtbff
Mkh:             155 cm
Kön:              Sto
Ras:               SWB
Uppf.:           Inge Tovek, Ätran
Ägare:           Fam. Tryding
I stallet:         1985(v.39)–1986v

sussisus noterar:
Att Cherie nedärvt sin fuxfärg till sina ungar, då alla utom en blivit just fuxar.
Vad jag förstår köpte SR in Cherie för att hon skulle bli ridskolehäst, efter ett tag upptäcktes det att hon var dräktig och nedkom med Amie den 17 april 1986. Tidigare ägaren var till en början oförstående och visste inte alls vem som var pappan, lite senare kom det fram att det var den då tvåårige hingsten Amber som varit i farten.

Föllista:
1986 s fx e Amber – Amie (2 föl)
1990 s e Jaguar 548 – Jaserie 22233 (3 föl)
1991 h fx e Hubertus 618 – Esau (ex Hennessy) 
1992 s fx e Urbino 430 – Urania 
1994 h fx e Le Mans xx 824 – Love 
1995 s fx e Phaeton x 812 – Philippa 
1996 h br e Ganesco 503 – Gorm