Catrillo

Namn:           Catrillo
Regnr:          
Stamboksnr: 
Stofamilj:      (51)
Född - Död:  1976–
Färg, tecken: Br, stj, snp
Mkh:            
Kön:              Valack
Ras:               SWB
Uppf.:           Inger Fogelberg, Laholm
Ägare:           privatägd
I stallet:         1988h